REGULAMIN

Regulamin

CROSS URAZ DUATHLON (CUD)

25 marca 2018 (niedziela)

CUD MAX 10-40-5,       CUD MINI 5-20-5,         CROSS bike 60.

 CEL ZAWODÓW

 1. Propagowanie aktywności sportowej, w szczególności biegania i jazdy na rowerze.
 2. Zebranie funduszy na działalność TRIATHLONOWEJ AKADEMII MŁODZIEŻY.

 

ORGANIZATOR

 1. Platforma Sportów Wytrzymałościowych
 2. Fundacja Pro Sport Pro Life

 

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

 1. Zawody  odbędą się w 25 marca 2018 r.
 2. Miejsce zawodów: Miasteczko Portowe, ul. Portowa 1, 55-120 Uraz (ok. 20 km od Wrocławia)
 3. Start: godzina  10:00 (CROSS bike), 10:10 (CUD MAX), 10:20 (CUD MINI),
 4. Biuro zawodów:
 • w miejscu startu/mety (Uraz), 25 marca (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:30.
 1. W biurze zawodów będą wydawane pakiety startowe, które zawodnicy muszą odebrać osobiście przed startem.
 2. Każdy zawodnik duathlonu, w biurze zawodów, otrzyma  opaskę na rękę umożliwiającą wejście do strefy zmian i tylko z opaską będzie możliwe wejście do strefy zmian.
 1. Dystanse
  1. CUD MINI: 5 km biegu – 1 pętla, 20 km roweru, 5 km biegu,
  2. CUD MAX: 10 km biegu – 2 pętle, 40 km roweru, 5 km biegu,
  3. CROSS BIKE: 60 km roweru.
 2. Nawierzchnia tras: drogi polne, leśne, asfalt oraz kostka
 3. Limity czasowe:
  1. CUD MAX (10-40-5) – 4 h
  2. CUD MINI (5-20-5) – 3 h 30 min,
  3. CROSS bike – (60km) – 3 h 30 min

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW 25 marca – niedziela

 1. 7:00 – 9:30 – wstawianie rowerów i sprzętu do strefy zmian,
 2. 7:30 – 9:30 – zapisy i odbiór pakietów startowych w miejscu startu/mety (PORT URAZ),
 3. 9:45 – zamknięcie strefy zmian, brak możliwości wstawienia roweru,
 4. 9:45 – oficjalne rozpoczęcie zawodów i krótka odprawa techniczna,
 5. 10:00 – start CROSS bike
 6. 10:10 – start CUD MAX
 7. 10:20 – start CUD MINI
 8. 14:00 – dekoracje i wręczenie nagród zawodnikom
 9. 13:30 – 15:00 – wydawanie rowerów ze strefy zmian

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 25.03.2018 r. będą miały ukończone 16 lat (dla dystansu CUD MINI i CROSS BIKE), oraz 18 lat (CUD MAX), oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.
 2. Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair;  przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo! I jak wiecie sędziowie pilnują i będą to robić!
 3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko.
 4. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje opaskę na rękę, co umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.
 5. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.
 6. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

 

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmujemy:
  1. przez formularz internetowy znajdujący się na stronie: cudnadodra.pl oraz www.datasport.pl.
  2. bezpośrednio w bazie zawodów w dniu zawodów.
 2. Limity uczestników:  CUD MAX – 200 zawodników, CUD MINI – 200 zawodników, CROSS bike – 200 osób.
 3. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE decyduje data zapisania się.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z listy startowej po 7 dniach od zapisania się o ile nie opłacił startowego.
 5. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzymuje: numer startowy, opaskę na rękę, zamiast pamiątkowej koszulki – gadżety od sponsorów w postaci: pamiątkowego Bidonu, żelu energetycznego, tabletek musujących Magnez + B6 (zmieniono zamiast plecaka), prospekty i upominki od sponsorów.  Na trasie będą punkty żywieniowe, na których będą znajdować się owoce i woda. Na mecie każdy otrzyma posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowy medal.

 

 KLASYFIKACJE

Cud MAX

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn

 

Cud MINI

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorie wiekowe K/M: JUNIOR (do 23 lat), K/M JUNIOR STARSZY (23 – 34 lat), K/M SENIOR MŁODSZY  (35- 44lat), K/M SENIOR (od 45 lat)

 

CROSS BIKE

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorie wiekowe K/M: JUNIOR (do 23 lat), K/M JUNIOR STARSZY (23 – 34 lat), K/M SENIOR MŁODSZY  (35- 44lat), K/M SENIOR (od 45 lat)

 

PIEKŁO URAZU = Półmaraton Ślężański + CUD MAX

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn

 

Pierwsze 3 osoby w kategoriach OPEN, nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 5 osób!

 

NAGRODY

Open:

Miejsca I – III OPEN – puchar + nagrody finansowe (będą na pewno, jakie? – damy znać niebawem)

Miejsca I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki + nagrody rzeczowe.

Szczegółowe nagrody podamy w późniejszym terminie – informacja będzie udostępniona na stronie: http://cudnadodra.pl/nagrody

 

OPŁATY STARTOWE

CROSS BIKE

 • 49 pln – do 15 grudnia 2017 r.
 • 59 pln – do 15 stycznia 2018 r.
 • 69 pln – do 10 marca 2018 r.
 • 69 pln – po 10 marca 2018r. (bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

 

CUD MAX, CUD MIN

 • 79 pln – do 15 grudnia 2017 r.
 • 99 pln – do 15 marca 2018 r. (po zmianach)
 • 139 pln – po 15 marca 2018r. (bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

 

Pakiet z KOSZULKĄ +25 pln (techniczna, pamiątkowa koszulka z zawodów).

Drużyny (minimum 8 osób) – 20% obniżka od ceny indywidualnej obowiązującej w danym terminie. Tylko przy jednorazowej wpłacie za całą drużynę.

Opłaty startowe prosimy przelać za pomocą przelewów ONLine lub na konto: 68 1240 6768 1111 0010 6654 4518 (PeKaO).

(w tytule: CUD – Imię, Nazwisko, Dystans), CUD, ul.Racławicka 51/4, 53-149 Wrocław, NIP: 8943060014,

Faktury wystawiamy na żądanie do 30 dni od wpłaty. W takim przypadku proszę wysłać email na adres: [email protected]

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

W przypadku rezygnacji z zawodów:

 1. do 31 stycznia – zwrot 75% kwoty,
 2. do 28 lutego – zwrot 50% kwoty,
 3. po tym terminie nie ma możliwości zwrotu środków,
 4. przepisanie zawodnika 10 pln.

W przypadku rezygnacji należy wysłać email pt: “rezygnacja z zawodów” na adres: [email protected], podając Imię i Nazwisko z oświadczeniem o rezygnacji.

W przypadku przepisania zawodnika, osoba zapisana musi wysłać email pt:  „zmiana zawodnika” podając na kogo ma być pakiet przepisany (nie odwrotnie). Osoba na którą mamy przepisać pakiet MUSI BYĆ zapisana na te zawody. Wtedy nowa osoba zostanie oznaczona jako opłacona, a osoba rezygnująca będzie wykreślona z listy startowej. Nie podmieniamy nazwisk.

 

RUCH DROGOWY 

 1. Jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym. Jednak dopuszczamy możliwość, że na jednym odcinku ok. 2km będzie częściowo otwarty ruch. Po za tym droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się prawej strony jezdni – dotyczy przede wszystkim asfaltowych odcinków na etapie rowerowym!

 

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU, KARY I INNE ISTOTNE SPRAWY

 1. Na wszystkich dystansach punkty żywieniowe będą zlokalizowane następująco:
  • Na odcinku rowerowym jeden punkt żywieniowy na każdej pętli (ok. 2km od startu).
  • Na odcinku biegowym jeden punkt żywieniowy w bazie zawodów (na początku pętli).
 2. Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego i ma pozostać zapięty do odstawienia roweru na stojak (bądź przekroczenia mety w przypadku CROSS bike).
 3. Numer startowy podczas biegu musi być umieszczony z przodu zawodnika, a podczas etapu rowerowego, z tyłu zawodnika. Osobno będą oznaczone rowery.
 4. Zabronione jest słuchanie muzyki, telefonowanie oraz wszelkie inne zachowania korzystające ze słuchawek na uszach podczas każdego z etapów.
 5. Wstawianie rowerów sprzętu do strefy zmian jest dozwolone do godziny 9:30 i po tym terminie wszyscy zawodnicy zostaną wyproszeni ze strefy.
 6. Odbiór roweru możliwy i konieczny od godziny 13.30 do godziny 15.00 w dniu zawodów, za okazaniem numeru startowego i opaski zawodnika na ręku.
 7. W przypadku odbioru przez osobę trzecią, bezwzględnie należy posiadać ze sobą: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz dowód osobisty osoby odbierającej rower.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy zawodnicy biorący udział w Cross Uraz Duathlonie jednocześnie biorą udział w klasyfikacji Pucharu Sportów Wytrzymałościowych
 2. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 14.00 w dniu zawodów.
 6. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.
 7. Wszystkich zawodników startujących w zawodach Cross Uraz Duathlon obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy oraz zmiany godziny startu bez podawania przyczyn.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

 

PLATFORMA SPORTÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH