Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na celu ochronę Państwa praw do przetwarzania danych osobowych, wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie procedury oraz informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych jest Fundacja PRO SPORT PRO LIFE, Wrocław, ul. Racławicka 51/4, 53-149, KRS: 0000545203 (dalej: „Fundacja”).
 2. Inspektorem danych jest Tomasz Sakuta, e-mail: [email protected]
 3. Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług (organizacja imprez sportowych) oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów (np. zakup pakietów startowych na zawody) lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Fundację to: adres email, imię i nazwisko, data urodzenia.
 5. Państwa dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, oraz podmiotom powiązanym z Fundacją. Fundacja zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom i upoważnionym do tego podmiotom trzecim które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 6. Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Oświadczenie wycofujące zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej, może zostać złożone na piśmie i przesłane do Fundacja PRO SPORT PRO LIFE, ul. Racławicka 51/4, Wrocław 53-149 pocztą tradycyjną, lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] ze stosownym żądaniem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych w jakikolwiek sposób naruszało przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Fundację.
 10. Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan zgodny z ww. procedurą sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 11. Fundacja uprawniona jest do przesyłania do Pani\Pana informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Panią\Pana zgody.